Book en tid
Åben menu

Fysioterapi priser

Behandlingstakster

Lægehenviste behandlinger følger taksterne aftalt i overenskomsten mellem Danske Fysio-terapeuter og sygesikringen. Priserne reguleres 2 gange årligt (april og oktober) og er ens for alle klinikker, som har overenskomst med den offentlige sygesikring.

Behandlingstakster - Fysioterapi

Pr. 1. april 2024 - GRUPPE 1 PATIENTER

Ydelse Fuldt honarar Tilskud Patientandel
Første konsultation 506,72 199,14 307,58
Individuel konsultation 322,19 126,62 195,57
Afgrænset individuel konsultation 214,81 84,42 130,39
Superviseret selvtræning på klinik 107,42 42,22 65,20

Evalueringskonsultation

268,51 105,52 162,99
Udvidet konsultation 412,43 162,08 250,35
Digital opfølgning på selvtræningsforløb 261,57 102,80 158,77
Individuel videokonsultation 322,19 126,62 195,57
Hold videokonsultation pr. person 214,81 84,42 130,39
Holdkonsultation pr. person 214,81 84,42 130,39
Udeblivelse* 322,19 0 322,19

*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 322,19 kr. Dette gælder for både almen fysioterapi og  for vederlags fysioterapi.

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

Tilskud

Du kan få tilskud som medlem af sygeforsikringen Danmark og har henvisning eller hvis du har medicinkort fra kommunen.

Udeblivelse/for sent afbud

Afbud gives hurtigst muligt og senest kl. 9 samme dag som du har aftale. Ved udeblivelse eller for sent afbud opkræves gebyr på 313,51 kr.

bubble